(+84) 28 392 93770
s

Giải pháp


Nền tảng Intel® Core™ i5+, i7+ và i9+ thế hệ thứ 8


Bài viết được đăng: 18/04/2018

Với các nền tảng Intel® Core™ i5+, i7+ và i9+ thế hệ thứ 8 mới được trang bị bộ nhớ Intel® Optane™, bạn có thể tạo ra những chiếc máy tính hiệu năng cao để đem đến cho tất cả khách hàng trải nghiệm mới đầy thú vị.

Doanh nghiệp: Mang đến trải nghiệm làm việc hiệu quả hơn nên khách hàng của bạn sẽ đỡ tốn thời gian ngồi trước màn hình máy tính hơn.

Sáng tạo nội dung: Giúp chạy những ứng dụng sáng tạo nội dung chuyên nghiệp ở tốc độ SSD và vẫn có nhiều dung lượng lưu trữ.

Chơi game: Mang đến cơ hội cài đặt game trên ổ HDD dung lượng lớn và chơi ở tốc độ SSD nên họ có thể chơi game với tốc khởi chạy và tải cấp nhanh.

Back to top