(+84) 28 392 93770
s

Những điều cần biết về bộ xử lý Intel® Core™ Thế hệ thứ 8

Thế hệ thứ 8 vẫn trên đà phát triển mạnh mẽ. Hãy tìm hiểu xem nó đem đến những điều tuyệt vời gì.

Cài đặt bộ nhớ Intel® Optane™

Nền tảng Intel® Core™ I5+/I7+/I9+ thế hệ thứ 8 kết hợp những bộ xử lý Intel® Core™với Intel® Optane™ Memory trở thành một hệ thống đáp ứng nhanh, học hỏi và thích ứng với hành...

Một nền tảng đem đến cho bạn sức mạnh

Xin giới thiệu nền tảng Intel Core I5+/I7+/I9+ thế hệ thứ 8 được trang bị bộ nhớ Intel® Optane™

Sự kết hợp tuyệt hảo của Intel® Core™ với Intel® Optane™ Memory

Nền tảng Intel® Core™ I5+/I7+ thế hệ thứ 8 kết hợp những bộ xử lý Intel® Core™ với Intel® Optane™ Memory trở thành một hệ thống đáp ứng nhanh, học hỏi và thích ứng với hành vi...

Back to top