(+84) 28 392 93770
s

Giải pháp


Máy tính cũ sẽ làm doanh nghiệp của bạn tổn thất như thế nào?


Bài viết được đăng: 09/08/2018

Tiếp tục sử dụng các máy tính cũ sẽ tác động tiêu cực đến tài chính doanh nghiệp của bạn. Chi phí bảo trì, lỗ hổng bảo mật và tổn thất về năng suất, tất cả đều làm xấu đi lợi nhuận của bạn.

Mỗi máy tính cũ 5 năm tuổi mà doanh nghiệp của bạn sử dụng sẽ khiến bạn mất 12.495 USD/năm vì năng suất bị mất. Nhân viên làm việc trên các máy đó giảm năng suất 21%. Đối với mỗi máy như thế mà bạn sở hữu, bạn sẽ cần thuê thêm một nhân viên để bù đắp cho năng suất bị mất.

Chúng tôi biết bạn có thể đang làm việc với ngân sách eo hẹp và phải giải quyết nhiều khoản chi phí. Tuy nhiên, các cải tiến về hiệu suất và năng suất bạn sẽ nhận được khi dùng các máy tính dựa trên bộ vi xử lý Intel® Core ™ i5 thế hệ thứ 8 khiến cho máy tính mới trở thành một khoản đầu tư giúp cải thiện đáng kể lợi nhuận lâu dài của bạn.

Hãy ngừng hỏi xem liệu bạn có đủ khả năng nâng cấp máy tính không, và tập trung vào câu hỏi thực sự: Bạn có thể để máy tính cũ khiến cho doanh nghiệp của mình tăng thêm sự tốn kém bao lâu?

PC cũ đang làm bạn tốn kém.
Hãy xem 3 con đường mà PC cũ làm doanh nghiệp của bạn tốn kém

Chi phí cao cho việc bảo trì, vá lỗi và hỗ trợ

Lãng phí thời gian để cố xử lý các vấn đề phát sinh

Tốc độ PC chậm khiến nhân viên của bạn không thể hoàn thành công việc tối ưu

Intel

Back to top